Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Lefelau stociau gwaed yng Nghymru

Ar hyn o bryd, mae stociau gwaed yng Nghymru mewn sefyllfa iach diolch i'r gefnogaeth barhaus gan ein rhoddwyr.

Rydym yn gofyn i bob rhoddwr barhau gyda’u harferion rhoi gwaed presennol, ac ymateb i unrhyw wahoddiadau y gallant eu derbyn i roi gwaed.

Mae hyn yn ein helpu i sicrhau y byddwn yn parhau i gael y swm cywir o bob math o waed ar gyfer cleifion ar draws y wlad.

Os nad ydych chi erioed wedi rhoi gwaed, mae nawr yn amser gwych i roi cynnig arni.

Ymunwch â'n tîm achub bywydau heddiw

Trefnwch eich apwyntiad nawr

Y tro cyntaf i chi roi gwaed yng Nghymru?

Mae rhoi gwaed yn rhywbeth syml i’w wneud, ac yn wobrwyol. 

Oeddech chi'n gwybod bod angen 350 o roddion y dydd ar ysbytai yng Nghymru i gefnogi cleifion mewn angen? Allwn ni ddim cyflenwi ein hysbytai yng Nghymru hebddoch chi!

Mae rhoi gwaed yn gyflym, yn syml ac yn gwbl ddiogel. Ac, y rhan orau? Rydych chi'n achub bywydau.