Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Pwysau

Isafswm terfyn pwysau

Mae’n rhaid i chi fod dros 7 stôn 12 pwys (50kg) i roi gwaed. Os ydych chi’n ferch o dan 20 oed, darllenwch yr adran wybodaeth isod.

 

Uchafswm terfyn pwysau

Mae’r uchafswm pwysau yn dibynnu ar y cadeiriau rhoi gwaed yn ein clinigau.

  • Clinigau rhoi gwaed symudol – 35stôn (225kg)
  • Sesiynau rhoi gwaed yn y gymuned – 25stôn (160kg)
  • Clinig rhoi gwaed symudol tri gwely – 25stôn (160kg)
  • Pencadlys Gwasanaeth Gwaed Cymru – 23stôn (146kg)

 

Rhoddwyr benywaidd dan 20 mlwydd oed

Os ydych chi dan 5 troedfedd 6" (168cm) neu'n pwyso llai na 10 stôn 3 pwys (65kg), defnyddiwch yr wybodaeth ar daldra a phwysau isod i wirio eich cymhwysedd.

Os yw eich pwysau a'ch taldra yn cwrdd mewn bocs gwyn, rydych chi’n gymwys i roi gwaed.

Os yw eich pwysau a'ch taldra yn cwrdd mewn bocs llwyd, bydd angen i chi aros nes bod eich taldra a'ch pwysau yn bodloni'r meini prawf, neu tan eich pen-blwydd yn 20 oed i roi gwaed.

Female under 20 weight and height requirements

Dim yn gallu darganfod beth ydych chi’n edrych amdano ar-lein?

Cysylltwch heddiw