Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges i fwy o bobl ifanc 17 i 30 oed yma.

Brwydro yn erbyn Canser y Gwaed

Mae angen mwy o bobl ifanc 17 i 30 oed i ymuno â ni yn y frwydr yn erbyn canser y gwaed.

Ni fydd tri o bob deg claf canser y gwaed yn dod o hyd i rywun y mae eu mêr esgyrn yn cydweddu â’u un nhw.

Beth ydy'r pwrpas?

Bob dydd, mae clinigwyr sy'n chwilio am rywun sy’n cydweddu’n berffaith â’u cleifion yn pori drwy gofrestri mêr esgyrn.

Po fwyaf yw'r gofrestr, y mwyaf yw'r tebygolrwydd o baru claf canser y gwaed neu glaf sydd ag anhwylder gwaed gyda rhoddwr mêr esgyrn addas.

Cofrestrwch nawr Rhagor o wybodaeth Straeon hapus

Pan wnaeth y claf canser y gwaed Rob, gyfarfod â'i roddwr mêr esgyrn, Tom.

Beth sy'n digwydd wedyn?

Os oes posibiliad y byddwch yn cydweddu, byddwn angen cymryd sampl o waed gennych i gynnal profion ychwanegol arno.

Os ydych chi’n llwyddiannus wedyn, gallwch roi mêr esgyrn mewn dwy ffordd; drwy afferesis lle mae eich gwaed yn cael ei brosesu drwy beiriant a'i roi yn ôl i chi, neu drwy roi mêr esgyrn drwy asgwrn eich clun.

Er bod gwahaniaethau o ran defnyddioldeb y ddau, y rhoddwr sydd yn cael y gair olaf bob amser ar sut i roi mêr esgyrn.

Yna, ar ôl rhoi mêr esgyrn, gallwch ymlacio, gan wybod eich bod chi'n arwr i ni, a llawer mwy o bobl ar draws y byd!

Mae dwy ffordd o ymuno â'r gofrestr.

Mae ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Mêr Esgyrn Cymru yn syml. Gallwch ymuno â'r panel pan rydych chi’n 17 oed, hyd at eich pen-blwydd yn 31 oed.