Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Ynghylch Gwasanaeth Gwaed Cymru

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o ddarparu llinell fywyd i filoedd o bobl ar draws Cymru yn eu cyfnod o'r angen mwyaf.

Ond nid yw ynghylch gwaed yn unig. Rydym wrth wraidd ymchwil arloesol hefyd, sy'n cwmpasu ystod eang o bynciau gofal iechyd, sy’n cynnwys cefnogi treialon hanfodol yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae ein tîm Ymchwil, Datblygu ac Arloesi yn cefnogi ymchwilwyr i gynnal ymchwil moesegol o ansawdd uchel.

Ochr yn ochr â'n hymchwil annibynnol ein hunain, rydym yn gweithio gydag academyddion, partneriaid a sefydliadau eraill hefyd, i helpu i wella'r gadwyn gyflenwi gwaed gyfan a i ddatblygu gofal, i bawb, ar draws y byd.

Themâu Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Mae gan ein prosiectau Ymchwil, Datblygu ac Arloesi bedair prif thema:

Strategaeth Ymchwil, Datblygu ac Arloesi

Gofynnwyd i'n cydweithwyr a'n rhanddeiliaid am ddyfodol ein huchelgeisiau ymchwil nôl yn 2016.

Nododd yr adborth y dylai gwaith ymchwil a datblygu o ansawdd uchel fod yn rhan o'n gweithgarwch dydd i ddydd.

Mae ein strategaeth ymchwil a datblygu yn seiliedig ar ein dymuniad i weithio mewn partneriaeth ag ymchwilwyr a sicrhau'r ansawdd, y canlyniad a'r cyrhaeddiad gorau.

Mae'n nodi sut y byddwn yn helpu i hyrwyddo gofal i roddwyr ac i gleifion trallwyso a thrawsblannu, drwy ein prosiectau ni ein hun a phrosiectau eraill.

lawrlwythwch y strategaeth

Ydych chi eisiau gwybod beth rydyn ni'n gweithio arno?

Rydym yn cynhyrchu adroddiadau a grëwyd yn arbennig yn rheolaidd, i chi eu darllen a'u rhannu gyda'ch ffrindiau a'ch cydweithwyr.

Darllenwch ein hadroddiadau diweddaraf yma:

Cymryd rhan

Dilynwch ni ar ein tudalen Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ar trydar i gael gwybod mwy. Cysylltwch â ni ar WBS.Research@wales.nhs.uk neu 01443 622119 i gymryd rhan.