Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Feirws Nil y Gorllewin

Os fyddwch chi’n mynd i ardal ble mae risg o gael Feirws Nîl y Gorllewin rhwng 1 Mai a 30 Tachwedd, bydd canllawiau ychwanegol yn berthnasol i chi.

Ni fyddwch chi’n gallu rhoi gwaed am o leiaf 28 diwrnod o’r dyddiad y byddwch yn dychwelyd, a bydd hyn yn cael ei ymestyn i chwe mis os ydych chi wedi cael eich diagnosio gyda Feirws Nîl y Gorllewin neu os ydych chi wedi cael symptomau a allai fod wedi bod yn gysylltiedig â Feirws Nîl y Gorllewin.

Mae’r gohiriadau dros dro hyn yn cael eu gosod i geisio lleihau’r risg o drosglwyddo Feirws Nîl y Gorllewin i gleifion sy’n cael trallwysiadau gwaed.

Os bydd yn rhaid i ni eich gohirio chi dros dro rhag rhoi gwaed, ceisiwch roi gwaed cyn gynted ag y bo modd ar ôl i’r cyfnod gohirio ddod i ben, gan fod pob rhodd o waed yn bwysig iawn.

Beth ydy Feirws Nîl y Gorllewin?

Haint ydy Feirws Nîl y Gorllewin sy’n gallu cael ei ddal mewn llawer o wledydd, ac mae’n cael ei ledaenu gan adar a mosgitos. Mae gan y feirws gyfnod heintus o 3 - 8 diwrnod. Mae’n achosi sbectrwm eang o symptomau amhenodol mewn pobl, gan gynnwys:

  • Twymyn/ oerfel
  • Cur pen
  • Gwendid / blinder
  • Teimlo eisiau cysgu
  • Brech
  • Cyfog / chwydu/ dolur rhydd
  • Colli archwaeth

Fel arfer, mae symptomau’n diflannu o fewn 7-10 diwrnod, er y gall y blinder barhau am rai wythnosau.

Mae miloedd o achosion ymysg pobl a nifer o farwolaethau wedi’u priodoli i haint Feirws Nîl y Gorllewin ers 1999. Dyna pam mae’r Gwasanaethau Gwaed wedi cyflwyno rheolau mewn perthynas â rhoddwyr sydd wedi teithio i ardaloedd risg yn ystod tymor y mosgitos (Mai i Dachwedd).

Yn barod i roi gwaed? Trefnwch apwyntiad i roi gwaed sy'n achub bywydau yn eich ardal chi.

Dechreuwch yma