Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Trallwysiad gwaed neu ddeunyddiau wedi’u trawsblannu

Os ydych chi wedi cael trallwysiad gwaed neu ddeunydd wedi’i drawsblannu, neu’n credu eich bod chi wedi cael un ohonynt ers 1 Ionawr 1980, ni fyddwch yn gallu rhoi gwaed.

Cyflwynwyd y mesur hwn yn 2004 gan Wasanaethau Trallwyso y DU. Mae’n un o blith nifer o fesurau a gynlluniwyd i leihau’r risg o drosglwyddo Clefyd Amrywiolyn Creutzfeldt Jakob (vCJD) drwy’r boblogaeth.

Er mai bach iawn yw’r posibilrwydd y bydd unrhyw unigolyn yn dal vCJD o drallwysiad gwaed neu ddeunyddiau wedi’u trawsblannu, y gobaith yw y bydd y mesurau diogelwch ychwanegol hyn yn helpu i ddileu vCJD o boblogaeth y DU.

Efallai eich bod chi’n gymwys i roi gwaed os ydych chi wedi derbyn trallwysiad gwaed cyn 1 Ionawr 1980..

Os ydych chi wedi cael gwaed mewn gwlad arall cyn 1980, cysylltwch â ni am gyngor.

Dim yn gallu darganfod beth ydych chi’n edrych amdano ar-lein?

Cysylltwch heddiw