Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Llawdriniaeth neu archwiliad meddygol

Ar gyfer y rhan fwyaf o lawdriniaethau,

Llawdriniaeth twll clo, endosgopi, colonosgopi

Os ydych chi wedi cael archwiliad neu driniaeth sy’n defnyddio sgôp hyblyg, bydd yn rhaid i chi aros am 120 o ddiwrnodau cyn rhoi gwaed.

Os cafodd yr archwiliad ei gynnal yn defnyddio endosgop anhyblyg (e.e. colposcopïau a’r rhan fwyaf o arthroscopïau a phrotoscopïau) a’ch bod yn iach ac nad ydych yn aros am brofion pellach neu ganlyniadau, gallwch roi gwaed.

Llawdriniaeth fawr

Ar gyfer llawdriniaethau mawr, mae’n rhaid i chi aros o leiaf 6 mis cyn rhoi gwaed.

Ni fyddwch yn gallu rhoi gwaed os ydych chi wedi cael trallwysiad gwaed neu’n meddwl eich bod chi wedi cael trallwysiad gwaed ers 1980.

Dim yn gallu darganfod beth ydych chi’n edrych amdano ar-lein?

Cysylltwch heddiw