Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Aros i weld meddyg neu arbenigwr

Profion sgrinio rheolaidd

Gallwch roi gwaed ar ôl prawf sgrinio rheolaidd e.e. sgrinio ar gyfer colesterol, prawf ceg y groth, mamogram.

Endosgopi, colonosgopi

Mae’n rhaid i chi aros 120 diwrnod ar ôl unrhyw brawf sy’n defnyddio sgôp hyblyg, hyd yn oed os yw’r canlyniadau’n glir.

Profion neu archwiliadau eraill

Ni allwch roi gwaed nes eich bod wedi cael canlyniadau eich prawf neu ddiagnosis gan eich meddyg neu nyrs.

 

If you think that your test results could affect your eligibility to give blood, please get in touch.

Cysylltwch â ni